Zakres usług

Usługi prawne

Zapraszamy do zapoznania się z zakresem usług oferowanym przez naszą kancelarię.
Zajmujemy się sprawami z różnych dziedzin prawa.

 
 • Sprawy o zapłatę.
 • Windykacja należności.
 • Sprawy wynikające z umów między przedsiębiorcami.
 • Przygotowywanie projektów umów
 • oraz sprawy związane z ich wykonaniem.
 • Sprawy odszkodowawcze.
 • Ochrona dóbr osobistych.
 • Ochrona prawa do firmy lub nazwy handlowej.
 • Sprawy o ochronę własności i posiadania.
 • Zniesienie współwłasności.
 • Sprawy o zasiedzenie.
 • Sprawy konsumenckie.
 • Prawo przewozowe.
 • Prawo prasowe.
 • Sprawy o rozwód i separacje.
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Podział majątku małżeńskiego.
 • Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.
 • Sprawy o alimenty.
 • Sprawy o władzę rodzicielską.
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • Sprawy o przysposobienie lub rozwiązanie przysposobienia.
 • Czyny nieuczciwej konkurencji.
 • Ochrona praw autorskich.
 • Ochrona prawa ze znaku towarowego.
 • Ochrona prawa z patentu lub wzoru użytkowego.
 • Ochrona prawa do wizerunku.
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Zabezpieczenie spadku.
 • Dział spadku.
 • Wykonanie zapisu.
 • Sprawy o zachowek.
 • Podział majątku spadkowego.
 • Sprawy o odszkodowania z umowy
 • ubezpieczenia OC komunikacyjnego.
 • Sprawy z polis ubezpieczenia samochodowego.
 • Sprawo o waloryzację świadczeń z polis posagowych.
 • Inne sprawy o świadczenie z umów
 • ubezpieczenia majątkowego oraz
 • ubezpieczenia na życie.
 • Przygotowywanie umów i statutów.
 • Rejestracja spółek.
 • Bieżąca obsługa spraw statutowych.
 • Przekształcanie spółek.
 • Zaskarżanie uchwał.
 • Rozliczenia związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki lub jego śmiercią.
 • Podwyższanie kapitału zakładowego.
 • Wyłączenie wspólnika.
 • Inne sprawy związanie ze stosunkiem spółki.
 • Obrona w sprawach karnych z oskarżenia publicznego i prywatnego.
 • Zastępowanie pokrzywdzonych w sprawach karnych.