strona głównastrona główna english versionenglish version

Iustitia est ars boni et aequi


Prawo jest sztuką

tego, co dobre i słuszne.

Ulpian za CelsusemPrawo cywilne oraz prawo cywilne
obrotu gospodarczego:
 • Sprawy o zapłatę.
 • Windykacja należności.
 • Sprawy wynikające z umów
  między przedsiębiorcami.
 • Przygotowywanie projektów umów
  oraz sprawy związane z ich wykonaniem.
 • Sprawy odszkodowawcze.
 • Ochrona dóbr osobistych.
 • Ochrona prawa do firmy
  lub nazwy handlowej.
 • Sprawy o ochronę własności i posiadania.
 • Zniesienie współwłasności.
 • Sprawy o zasiedzenie.
 • Sprawy konsumenckie.
 • Prawo przewozowe.
 • Prawo prasowe.


Prawo handlowe:
 • Przygotowywanie umów i statutów.
 • Rejestracja spółek.
 • Bieżąca obsługa spraw statutowych.
 • Przekształcanie spółek.
 • Zaskarżanie uchwał.
 • Rozliczenia związane z wystąpieniem
  wspólnika ze spółki lub jego śmiercią.
 • Podwyższanie kapitału zakładowego.
 • Wyłączenie wspólnika.
 • Inne sprawy związanie ze stosunkiem spółki.Prawo własności intelektualnej:
 • Czyny nieuczciwej konkurencji.
 • Ochrona praw autorskich.
 • Ochrona prawa ze znaku towarowego.
 • Ochrona prawa z patentu lub wzoru użytkowego.
 • Ochrona prawa do wizerunku.


Prawo ubezpieczeń gospodarczych:
 • Sprawy o odszkodowania z umowy
  ubezpieczenia OC komunikacyjnego.
 • Sprawy z polis ubezpieczenia samochodowego.
 • Sprawo o waloryzację świadczeń
  z polis posagowych.
 • Inne sprawy o świadczenie z umów
  ubezpieczenia majątkowego oraz
  ubezpieczenia na życie.


Prawo karne:
 • Obrona w sprawach karnych
  z oskarżenia publicznego i prywatnego.
 • Zastępowanie pokrzywdzonych
  w sprawach karnych.


Prawo spadkowe:
 • Stwierdzenie nabycia spadku.
 • Zabezpieczenie spadku.
 • Dział spadku.
 • Wykonanie zapisu.
 • Sprawy o zachowek.
 • Podział majątku spadkowego.


Prawo rodzinne:
 • Sprawy o rozwód i separacje.
 • Unieważnienie małżeństwa.
 • Podział majątku małżeńskiego.
 • Ustalenie lub zaprzeczenie
  ojcostwa i macierzyństwa.
 • Sprawy o alimenty.
 • Sprawy o władzę rodzicielską.
 • Sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • Sprawy o przysposobienie
  lub rozwiązanie przysposobienia.


Copyright 2007 by Adwokat24.com.pl
Projektowanie stron  egoLogo