strona głównastrona główna english versionenglish version

Iustitia est ars boni et aequi


Prawo jest sztuką

tego, co dobre i słuszne.

Ulpian za CelsusemKancelaria nie świadczy usług bez pobierania opłaty wstępnej. Zleceniodawcy pokrywają we własnym zakresie koszty sądowe oraz zwracają adwokatowi uzasadnione wydatki w szczególności związane z dojazdami do miejsc oddalonych od siedziby kancelarii.

Sprawy sądowe: 
Zasadą jest pobieranie całego wynagrodzenia z góry przy czym istnieje możliwość rozłożenia należności na raty.W wyjątkowych wypadkach możliwe jest również uzależnienie ostatecznej wysokości honorarium od wyniku sprawy. W takiej sytuacji kancelaria najpierw przyjmuje zaliczkę. Pozostała część wynagrodzenia płatna jest zwykle po zakończeniu sprawy i poza zwrotem kosztów zastępstwa procesowego zasądzonym od strony przeciwnej obejmuje również premię za sukces.

Obsługa prawna firm: 
Proponujemy dwa podstawowe systemy rozliczeń: System wynagrodzenia ryczałtowego płatnego zwykle w odstępach miesięcznych na podstawie wystawianych faktur VAT.
System godzinowy polegający na ustaleniu stawki za godzinę pracy adwokata. Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest w takim wypadku od czasu pracy poświęconego na wykonanie usługi. System ten jest stosowany przede wszystkim wtedy, gdy trudno z góry przewidzieć nakład pracy potrzebny dla wykonania zlecenia.


Inne usługi: 
Porady prawne płatne w dniu ich udzielenia ryczałtowo. Wysokość ryczałtu zależy od poświęconego czasu pracy oraz stopnia skomplikowania przedstawionej adwokatowi sprawy.
Honorarium za przygotowanie projektów pism, umów oraz pisemnych opinii prawnych jest zwykle ustalane z góry ryczałtowo, jednak może być uzależnione od poświęconego czasu pracy przy ustaleniu stawki godzinowej.
Honorarium za udział w negocjacjach, analizy prawne na podstawie akt itp. zależy zwykle od poświęconego czasu pracy przy uzgodnieniu stawki godzinowej.


Copyright 2007 by Adwokat24.com.pl
Projektowanie stron  egoLogo