Zespół

Adwokat Janusz Goński

Urodzony w 1974 r. w Świętochłowicach. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (magister prawa - 1998 r.). Aplikacja pod patronatem adwokata Jerzego Szczepaniaka. Egzamin adwokacki w 2003r. Od 2004 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką współpracując z adwokatem Bartoszem Kucharskim.

Specjalizuje się w prawie rodzinnym i spadkowym, w prawie cywilnym obrotu gospodarczego, prawie handlowym, prawie spółdzielczym i lokalowym, a także prawie karnym. Mówi biegle po angielsku.

Janusz Goński

telefon: 48 509 771 341
e-mail: janusz.gonski@adwokatura.pl

Adwokat prof. UŁ dr hab. Bartosz Kucharski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (magister prawa - 1997 r.) oraz University of Birmingham  (Master of Laws in Commercial Law – LLM – 1998 r.).

Egzamin adwokacki w 2003r. Od 2004 r. prowadzi indywidualną kancelarię adwokacką współpracując z adwokatem Januszem Gońskim.

Od 2007 r. zatrudniony na Uniwersytecie Łódzkim najpierw jako adiunkt, a obecnie od 2020 r. jako profesor.

Autor monografii naukowych:
- "Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia" (zwyciężyła w konkursie "Temida" na najlepsze rozprawy doktorskie z dziedziny prawna organizowanym przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska),
- Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia (została wyróżniona przez komisję habilitacyjną oraz uzyskała I nagrodę Rektora UŁ za wybitne osiągnięcia naukowe);
- podręcznika akademickiego „Polish Commercial Law in a Nutshell” oraz kilkudziesięciu innych publikacji (artykułów, glos
i rozdziałów w pracach zbiorowych)

Znany ekspert z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się nadto w prawie cywilnym obrotu gospodarczego oraz prawie handlowym.
Mówi biegle po angielsku.

Bartosz Kucharski
telefon: 48 502 053 985
e-mail: bartosz.kucharski@adwokatura.pl